Indir Mod Skin LoL 2017

Bu program sayesinde League of legends oyununda Kostümünüzü rahatça istediðiniz gibi deðiþtirebilir, kullanabilirsiniz. Kazanma oranýnýzý arttýrmak için oyunu oynarken en rahat olduðunuz kostümü seçip site müziðininde tadýný çýkartýn! Kullanýmý kolaydýr ve basit bir arayüzü vardýr. Yazýlým yanlýsý program, Size harika bir deneyim saðlayacaktýr sadece kostüm olmakla deðil, Ýletileri deðiþtirme, arka plan deðiþtirme gibi ek özelliklerdende yararlanabilirsiniz, bu mükemmel tecrübeyi kaçýrmayý


Bu program bütün sunucularda sorunsuz çalýþmaktadýr (Kuzey Amerika, Filipinler, Brezilya, Rusya, Avrupa...).

Pro 2017 LoL Rehberlik Yazılım Kullanım Mod Cilt


http://img.leagueskin.net/upload/image__20160724.jpg
- Aþaðýdaki linkten indirdikten sonra,"Þimdi, efsaneler ligi gitmek" yazýsýný görünce League of Legends'i baþlatýn.(Eðer yazý gitmezse ModSkinPro'yu yönetici olarak ve Windows7 uyumluluk ayarlarýnda baþlatýn.)
-ÖNEMLÝ! Programý baþlatmadan önce, þampiyon seçim ekranýnda Varsayýlan þampiyon kostümünü seçmeyi unutmayýn!
- Þampiyon seçim ekranýda dahil olmak üzere Oyununuz baþlamadan önce(!) istediðiniz þampiyonu arayüzden seçin, kostümünüde seçtikten sonra sað alttaki kostümün ismine týklatýn.

Yazılım Riot İnceleme


http://img.modskinpro.com/upload/image__20160624_1.jpg
Kostüm modu kesinlikle hesabýnýza zarar vermez. Bizim iþimiz oyun tecrübesini bozmadan oyuncularý daha mutlu bir hale getirmek. Oyuncularýn görüþlerini dikkate alýrýz ve daha çok özgün, özel özellikler geliþtirmeye çalýþýrýz. Ayrýca zaten bu tür oyun deneyimine zarar vermeyen uygulamalarý kullanan oyunculara ceza vermek aptallýk olurdu.

How remove mod skin ?

It's easy to just delete the Fraps folder at drive C.

Download Program

LOL Pro software download has rolled out more than 70 million downloads mark and use from around the world. It shows the prestige and absolute confidence with this software

The software is very safe and has been scanned by VirusTotal : https://www.virustotal.com/gui/file/...dcb8c8490b
If you have a problem you can contact us for assistance : facebook.com/LOLProSkin