Search Results for keyword : {{ searchString }}Bu program sayesinde League of legends oyununda Kostümünüzü rahatça istediðiniz gibi deðiþtirebilir, kullanabilirsiniz. Kazanma oranýnýzý arttýrmak için oyunu oynarken en rahat olduðunuz kostümü seçip site müziðininde tadýný çýkartýn! Kullanýmý kolaydýr ve basit bir arayüzü vardýr. Yazýlým yanlýsý program, Size harika bir deneyim saðlayacaktýr sadece kostüm olmakla deðil, Ýletileri deðiþtirme, arka plan deðiþtirme gibi ek özelliklerdende yararlanabilirsiniz, bu mükemmel tecrübeyi kaçýrmayýn!

Bu program bütün sunucularda sorunsuz çalýþmaktadýr (Kuzey Amerika, Filipinler, Brezilya, Rusya, Avrupa...).

Pro 2017 LoL Rehberlik Yazılım Kullanım Mod Cilt


http://img.leagueskin.net/upload/image__20160724.jpg
- Aþaðýdaki linkten indirdikten sonra,"Þimdi, efsaneler ligi gitmek" yazýsýný görünce League of Legends'i baþlatýn.(Eðer yazý gitmezse ModSkinPro'yu yönetici olarak ve Windows7 uyumluluk ayarlarýnda baþlatýn.)
-ÖNEMLÝ! Programý baþlatmadan önce, þampiyon seçim ekranýnda Varsayýlan þampiyon kostümünü seçmeyi unutmayýn!
- Þampiyon seçim ekranýda dahil olmak üzere Oyununuz baþlamadan önce(!) istediðiniz þampiyonu arayüzden seçin, kostümünüde seçtikten sonra sað alttaki kostümün ismine týklatýn.

Yazılım Riot İnceleme


http://img.modskinpro.com/upload/image__20160624_1.jpg
Kostüm modu kesinlikle hesabýnýza zarar vermez. Bizim iþimiz oyun tecrübesini bozmadan oyuncularý daha mutlu bir hale getirmek. Oyuncularýn görüþlerini dikkate alýrýz ve daha çok özgün, özel özellikler geliþtirmeye çalýþýrýz. Ayrýca zaten bu tür oyun deneyimine zarar vermeyen uygulamalarý kullanan oyunculara ceza vermek aptallýk olurdu.

Download Program

LOL Pro software download has rolled out more than 70 million downloads mark and use from around the world. It shows the prestige and absolute confidence with this software


Tags: {{ tag }}
We always listen to all comments and your contributions. So let's strongest comment form on ^_^. Maybe the team does not answer, but certainly have read and watched all :)

~~ 1/07/2017
7.3 fix bugsplash small patch client.

~~ 1/06/2016
7.1.2 fix bugsplash custom skin and client update.

~~ 14/12/2016
update "AUTO MOD SKIN" (AUTO TURN ON): you do not need to open the program while playing. MOD SKIN will automatically activate (provided your champion to select the default skin). the skins available that champion the "MOD SKIN" will not be automatically activated.
Because no program running while playing mod skin should never be considered as the 3rd program.
This new functionality does not change or edit the game. So it's very safe and harmless. Our policy is always to bring the best experience for everyone.